پولاد کیمیایی با انتشار ویدئویی درباره جنبش می تو شکل گرفته در سینمای ایران و طرح صیانت اظهاراتی بیان کرد.

 

سینماپلاک؛ پولاد کیمیایی با بیان این نکته حواسمان باشد تا جرم کسی در دادگاه ثابت نشده قضاوت نکنیم گفت: عده زیادی سال هاست کمر به نابودی سینما و هر آنچه به فرهنگ مربوط است بسته اند. همانطور که می خواهند طرح صیانت را راه اندازی کنند اما اینستاگرام را هیچ گاه فیلتر نمی کنند چون در این شبکه اجتماعی هزاران صفحه راه انداخته اند تا درباره هنرمندان اخبار غلط بدهند و به سینما ضربه بزنند.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.