وحید یامین پور اجرای کتاب باز را تکذیب کرد

وحید یامین پور اجرای کتاب باز را تکذیب کرد

وحید یامین پور خبر اجرای کتاب باز را تکذیب کرد و گفت خودش پیگیر بوده است تا این برنامه بار دیگر با اجرای سروش صحت روی آنتن برود. سینماپلاک؛ کتاب باز برنامه تخصصی حوزه کتاب تلویزیون که پنج فصل از آن با اجرای امیرحسین صدیق و پس از آن سروش صحت روی آنتن رفته است […]

بیشتر بخوانید