به بهانه حضور زهرا امیرابراهیمی در کن

به بهانه حضور زهرا امیرابراهیمی در کن

حضور زهرا امیر ابراهیمی با فیلم “عنکبوت مقدس” در جشنواره کن، احضار کردن وجدان همه آنهایی‌ست که او را در عنکبوت تقبیح تقدیس شده به دام ویرانگری انداختند! رضا صائمی* اگرچه او پس از ۱۳سال در یک برنامه تلویزیونی با رمزگشایی و افشاگری، از ذهن و روانش آواربرداری کرد اما همچنان زیر آوار قضاوت‌هایی که […]

بیشتر بخوانید