درخواست نامعمول اوکراینی ها از جشنواره کن

درخواست نامعمول اوکراینی ها از جشنواره کن

یک موسسه در اوکراین از جشنواره کن خواست عنوان فیلم افتتاحیه را که نماد طرفداران جنگ روسیه است، تغییر دهد. سینماپلاک؛ موسسه ای در اوکراین در یک نامه رسمی که برای جشنواره فیلم «کن» و میشل آزاناویسوس ارسال کرد از آنها خواست تا نام فیلم شب افتتاحیه جشنواره را که «Z» ساخته آزاناویسوس با موضوع زامبی و […]

بیشتر بخوانید